Iluzja 2

Mała parafraza:

Jesteś wybrana nie z powodu kim jesteś, lecz
kim możesz się stać.

Reklamy